Skip to main content

Arteterapia dzieci

Warsztaty ARTE-terapeutyczne “Mały ART-BRUT” wg autorskiego projektu dr Edyty Rola Marcinowskiej, dla dzieci:
– z zespołem Aspergera
– ze spektrum autyzmu

“Mały ART-BRUT” to zajęcia tworzące przestrzeń do działań twórczych dla grupy dzieci (2-6 osób). Opierają się na wypowiedzi twórczej jako narzędziu terapeutycznym, gdzie ważny jest dotyk materializujący wizje. Mogą brać w nich  udział dzieci w różnym wieku, zarówno wysoko jak i nisko funkcjonujące. Mają formę abstrakcyjnych działań plastycznych na formach płaskich – w tym fotografiach – i przestrzennych, z  wykorzystaniem różnych technik.
Celem działań arte-terapeutycznych jest ćwiczenie:
– integracji sensorycznej i motoryki małej poprzez ugniatanie, rozciąganie, naklejanie, rysowanie, malowanie itp. oraz dotykanie różnych faktur
– percepcji i stymulowania kreatywności  artystycznej
– koncentracji  w służbie  rozładowywania negatywnych emocji
– relaksacja
oraz
– pogłębianie pozytywnych zachowań społecznych i wrażeń estetycznych poprzez obcowanie ze sztuką
– indywidualizacja zachowań twórczych i tworzenie oryginalnych dzieł artystycznych.

Współautorką zajęć wykorzystujących fotografię jest Maja Herzog, artystka-fotograf i pedagog.