Skip to main content

Biuletyn Fotograficzny

To jest miejsce „Biuletynu Fotograficznego” (ISSN: 1731-3643), który ukazywał się w formie drukowanej w latach 2001-2009.
Sukcesywnie będziemy tutaj wybierać i udostępniać publikowane w „Biuletynie Fotograficznym” artykuły i wywiady, które nie straciły na aktualności; dla młodych Czytelników to możliwość przeczytania ich po raz pierwszy.
Informacje o drukowanych wydaniach BF umieszczane były od 2003 roku w Katalogu Czasopism Kulturalnych i cały czas są dostępne tutaj.

             
O „Biuletynie Fotograficznym”
„Biuletyn Fotograficzny” (ISSN: 1731-3643) narodził się w Krakowie w roku 2001 jako pismo lokalne, od  2004 roku BF stał się miesięcznikiem ogólnopolskim; do końca 2007 roku wychodził w czarno-białej szacie graficznej.
Motto BF brzmiało: Pomiędzy czernią a bielą jest wiele odcieni szarości.
Ale w końcu przyszedł czas na kolor …
W styczniu 2008 roku ukazał się pierwszy kolorowy „Biuletyn Fotograficzny” – Świat Obrazu.

Nasz miesięcznik był skierowany do wszystkich pasjonatów pragnących poszerzyć swoją wiedzę o fotografii i sztukach wizualnych. Zajmował się promocją młodych twórców, popularyzował najciekawsze wydarzenia w dziedzinie szeroko pojętej fotografii w Polsce i na świecie. Wysokim poziom merytoryczny i graficzny BF gwarantował profesjonalny zespół redakcyjny oraz współpracujący z tytułem wybitni teoretycy i praktycy fotografii.
Stały zespół redakcyjny tworzyli:

  • Maja Herzog – założycielka miesięcznika i jego redaktor naczelna, fotografka i dziennikarka; stworzyła formułę pisma oraz jego koncepcję merytoryczną i artystyczną,
  • dr Marta Eloy Cichocka – zastępca redaktor naczelnej; iberystka, poetka, tłumaczka i fotografka,
  • Anna Cymer – od początku 2008 roku zastępca redaktor naczelnej, historyk sztuki,
  • Anna Siedlik – sekretarz redakcji, filolog z wieloletnim doświadczeniem w mediach internetowych (od sierpnia 2008 r. zastąpiła Pawła Kubisztala, sekretarza redakcji BF w latach 2004-2008, dziennikarza i fotografa).
  • autorem layoutu i wieloletnim grafikiem „Biuletynu Fotograficznego” był krakowski grafik Krzysztof Radoszek,
  • z „Biuletynem Fotograficznym” na stałe współpracowali korespondenci zagraniczni w Londynie, Paryżu i Berlinie.

Corocznie ukazywało się – od 2001 do 2009 r. – 12 drukowanych numerów miesięcznika w 10 zeszytach (dwa numery były podwójne: 1-2 rozpoczynający kolejny rok oraz 7-8 – numer wakacyjny);  nakład wynosił 4-5 tys. egzemplarzy.

W czerwcu 2009 roku ukazał się ostatni, drukowany numer „Biuletynu Fotograficznego” (91; 6/2009).

„Biuletyn Fotograficzny” był w latach 2008-09 jedynym w Polsce miesięcznikiem poświęconym szerokiemu spektrum fotografii i nowym mediom. Dzięki rzetelnym, merytorycznym artykułom BF stał się ważnym źródłem wiedzy nie tylko dla pasjonatów fotografii, ale również dla studentów i wykładowców szkół artystycznych oraz kierunków dziennikarskich. Na jego łamach – w formie esejów, monografii i wywiadów – prezentowana była historia oraz dorobek fotografii polskiej i światowej (i szerzej: sztuk wizualnych). BF wypełniał w ten sposób lukę na rynku wydawnictw w tej dziedzinie.

Publikacje BF łączyły w sobie wysoki poziom literacki, merytoryczny i edytorski. Kolejne numery miały swój temat przewodni. Na łamach BF omawiane były polskie i zagraniczne festiwale sztuk wizualnych oraz fotografia wieloaspektowo: od portretu i aktu, poprzez dokument i fotoreportaż, po fotografię komercyjną i reklamową.
Ważna była dla nas fotografia kolekcjonerska i ożywienie rynku fotografii w Polsce.

„Biuletyn Fotograficzny” patronował najważniejszym imprezom z dziedziny sztuk wizualnych w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie i Bielsku-Białej  oraz wielu ogólnopolskim konkursom fotograficznym. Współpracował z instytucjami kultury: w Krakowie z Muzeum Historii Fotografii, Międzynarodowym Centrum Kultury, Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Galerią Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, czy Goethe Instytut;  w Warszawie – z Zachętą i CSW Zamek Ujazdowski,  w Poznaniu: z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury, w Gdańsku: z Gdańską Galerią Fotografii Muzeum Narodowego oraz z wieloma innymi galeriami i placówkami kultury i sztuki w Polsce i Europie.

Recenzje niektórych numerów BF:
2/2009    Wyzwolić owoc granatu

11/2005   Erotyzm narracyjny

10/2005   Muzy do muzeum

11/2004   Przypadek, celowość oraz kadr Birgusa. Fotografie do myślenia

7-8/2004  Dom, mężczyzna i arbuz

4/2004      I fotografia leczy

3/2004      Pejzaże socjologiczne

9/2003      Krakowskie fotosprawy