Skip to main content

Katarzyna Łata

Artystka plastyk, fotograficzka, kuratorka i popularyzatorka fotografii. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (Wydziału Grafiki w Katowicach 1999).
Tworzy w obszarze sztuk wizualnych. Prowadzi wykłady z zakresu fotografii w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach oraz w Studium Fotografii ZPAF w Warszawie. Kuratorka czterech Galerii Miasta Ogrodów w Katowicach. https://miasto-ogrodow.eu/strona/dzial_sztukwizualnych/mid/365

Członek Związku Polskich Artystów Plastyków (od 1999), Związku Polskich Artystów Fotografików (od 2000; https://zpaf.pl/o-zwiazku/czlonkowie/katarzyna-lata/), a także członek Rady Artystycznej ZPAF od 2017; od 2023wiceprzewodnicząca (https://zpaf.pl/wladze-naczelne/wladze-naczelne/).

Kuratorka Galerii Katowice ZPAF (2000 – 2017), wiceprezes d.s. artystycznych Okręgu Śląskiego ZPAF (2002 – 2005), prezes Okręgu Śląskiego ZPAF (2005 – 2017) http://zpaf.katowice.pl/okreg-slaski/.

Koordynatorka europejskiego projektu „CreArt Network of Cities for Artistic Creation” w Katowicach (2017-2022). Inicjatorka i koordynatorka Nocy Galerii w Katowicach (NOC-K – od 2015). https://www.miasto-ogrodow.eu/strona/noc_k2020/mid/397

Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych, kilkudziesięciu zbiorowych oraz happeningów fotograficznych, redaktor książek fotograficznych i koordynator projektów dokumentujących Śląsk. Była kuratorką ponad 300 wystaw, jurorką licznych konkursów fotograficznych i przeglądów portfolio.
W 2010 roku otrzymała nagrodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia twórcze i wkład w rozwój polskiej kultury, a w roku 2017 Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Prace w zbiorach: Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Historii Katowic, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Fototece ZPAF w Warszawie, Śląskiej Kolekcji Fotografii Artystycznej w Katowicach, Muzeum Miejskiego w Sosnowcu i w zbiorach prywatnych.