Skip to main content

Arteterapia dorosłych

Warsztaty arteterapeutyczne “ART-BRUT: …bycie…współbycie” dla dorosłych, wg autorskich projektów dr Edyty Rola Marcinowskiej oraz:

dla seniorów              dla osób ze spektrum autyzmu

Warsztaty artystyczne mają na celu stworzenie przestrzeni do pracy terapeutycznej poprzez sztukę, która pozwala na wyrażanie siebie językiem pozawerbalnym; zamiast słów kolor, forma i kształt. Ważny jest sam proces tworzenia i swoboda artystycznej wypowiedzi.
Zajęcia obejmują spotkania grupowe (4-6 osób w różnym wieku) oraz różne formy pracy indywidualnej. Polegają na wspólnych działaniach twórczych arteterapeuty i uczestników, którzy przyjmują rolę niezależnych twórców. Najpierw tworzone są abstrakcyjne kompozycje malarskie, a potem obiekty w stylu art-brut.  W końcu powstaje artystyczna instalacja. Plastyczna wypowiedź jest spontaniczna, nie ma żadnych nacisków na efekt – istotny jest akt tworzenia. Taki charakter spotkań arteterapeutycznych aktywizuje uczestników – zajęcia są doskonałymi ćwiczeniami stymulującymi i usprawniającymi dysfunkcje psychofizyczne.

Warsztaty artystyczne ART–BRUT mogą być inspirowane wizytą w muzeum, obejrzeniem wystawy czy spektaklu itp.; ważnym elementem jest wernisaż powarsztatowy.

Cele:
– ćwiczenie integracji sensorycznej i motoryki małej poprzez ugniatanie, rozciąganie, naklejanie, rysowanie, malowanie itp. oraz dotykanie różnych faktur,
– ćwiczenie percepcji i stymulowania kreatywności artystycznej,
– ćwiczenie koncentracji  w służbie rozładowywania negatywnych emocji i relaksacja
oraz
– pogłębianie pozytywnych zachowań społecznych i wrażeń estetycznych poprzez obcowanie ze sztuką,
– indywidualizacja zachowań twórczych i tworzenie oryginalnych dzieł artystycznych.

Współautorką zajęć wykorzystujących fotografię jest Maja Herzog, artystka-fotograf i pedagog.