Skip to main content

Katarzyna Łata „Gry i zabawy”

Swoją indywidualną wystawę „Gry i zabawy” Katarzyna Łata prezentuje w ramach 10. FotoArtFestiwalu w Bielsku-Białej (13-29 X 2023, Willa Sixta, ul. Mickiewicza 24). Artystka przyjmuje w swoich projektach fotograficznych rolę badaczki, która przetwarza dane poprzez przywoływanie rekordów z własnego życia, ujętych wizualnie w zmultiplikowane obrazy. Spotkanie z autorką odbyło się na Maratonie Autorskim 14 października.