Skip to main content

Realizujemy projekt Senior_Reporter

Z przyjemnością informujemy, że projekt „Senior_reporter”, przygotowany przez nasze Stowarzyszenie, zyskał akceptację w XVI edycji konkursu „Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Komisja Konkursu złożona z niezależnych ekspertów przyznała dotacje na realizację 19 projektów – FotArtProjekt znalazł się wśród beneficjantów. Członkowie Komisji wysoko ocenili naszą pracę nad przygotowaniem zamysłu projektu, który jest adresowany do osób 60+ chcących aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych w miejscach swojego zamieszkania. Ich zadaniem będzie relacjonowanie wystaw, wernisaży w mediach społecznościowych. Przeprowadzimy cykl warsztatów, które obejmą podstawy dziennikarstwa reporterskiego z wykorzystaniem  telefonu komórkowego – smartfona. W ramach XVI edycji konkursu „Seniorzy w akcji” zaplanowaliśmy pracę z grupami seniorów w Krakowie  (XI-XII), gdzie naszym partnerem będzie ZPAFGallery oraz Katowicach (do maja 2024), w oparciu o autorski program przygotowany przez Maję Herzog, prezeska FotArtProjekt. Opiekę artystyczną nad projektem sprawuje Katarzyna Łata v-ce prezeska naszego Stowarzyszenia.
Wszystkie prace powstałe w ramach projektu będziemy publikować w social mediach i na naszej www.
Serdecznie dziękujemy Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” akceptację naszego pomysłu i stworzenie warunków do jego efektywnej realizacji.